Judoforbundets Ungdomsprosjekt


Det norske judoforbund ønsker å satse mer på unge i judoen, vi har da opprettet et prosjekt for å få flere unge inn i den norske judo. Prosjektet går ut på å få flere unge til å ta utdanning og kurs i regi av NJF. Vi fører kurs som trenerkurs, arrangørkurs, dommerkurs og kurs for live streaming av judokamper. 

Deltagere av prosjektet får flere goder som; kursavgift dekket av NJF, deler av eventuell reise dekket, og flere kurs som stiller sterkt på CV´en. Vi har 4 dyktige koordinatorer som har ansvar for hver sin region. Koordinatorene er alltid tilgjengelige, og følger deg hele veien fra påmelding til oppfølging etter fullført kurs. Er dere flere som ønsker kurs, kontakter dere koordinatoren i regionen dere hører til, og vi får satt opp kurs der dere er. Mer informasjon om prosjektet, regionene, koordinatorene, kurs og påmelding finner du i menyen til venstre.