Kurs

Arrangørkurs

Arrangørstigen er NJFs utdanningsløp for stevnearrangører hvor målet er å gi kunnskap om planlegging og gjennomføring av judostevner. Med arrangørkursene ønsker vi å sikre kvaliteten på arrangementene våre og vi vil tilrettelegge for at flere klubber kan bli arrangører. Gjennomføring av kurs/praksis gir arrangørlisens på det enkelte nivå.

Arrangørstigen omfatter to parallelle utdanningsløp som er delt inn i fire nivåer. På nivå 1 må begge kurs i tillegg til praksis gjennomføres for å få lisens, på nivå 2-4 velger man å spesialisere som Stevneleder eller Sekretariatsleder.

Nivå 1 og 2 består av kurs med teoretisk og praktisk undervisning, samt praksis som arrangør. Nivå 3 og 4 består av praksis som arrangør og krever et gitt antall arrangørpoeng.


Trenerkurs

NJFs trenerkurs er godkjent av NIF og oppfyller krav i henhold til Trenerløypa. Dette er et felles rammeverk for all trenerutdanning i norsk idrett og beskriver mål og kompetansekrav på hvert enkelt nivå.

Trenerløypa består av grunnutdanningskurs (trener 1, 2, 3 og 4) og etterutdanningskurs (påbygging til grunnutdanning). Gjennom denne utdanningsmodellen kan en trener utvikle seg i et livslangt læringsperspektiv på det nivå han eller hun selv ønsker.


Dommerkurs

Den nasjonale dommerutdanningen går fra nivå C (lavest) til nivå A (høyest). Ut over dette kommer IJF-B og IJF-A, som er internasjonale dommerlisenser. Send inn en forespørsel til koordinator om påmelding til kurs. 

Lederkurs for ungdom

Lederkurs for ungdom i alderen 15-19 år. Kurset forbereder ungdom på lederverv i ulike deler av klubbarbeidet i norsk idrett. Ungdommene får relevant kompetanse til å delta aktivt der beslutningene tas i de ulike organisasjonsleddene. Kurset avholdes over to samlingshelger der ungdommene imellomtid skal gjennomføre praksis i egen klubb.