Leder

Lederkurs

Lederkurs for ungdom i alderen 15-19 år. Kurset forbereder ungdom på lederverv i ulike deler av klubbarbeidet i norsk idrett. Ungdommene får relevant kompetanse til å delta aktivt der beslutningene tas i de ulike organisasjonsleddene. Kurset avholdes over to samlingshelger der ungdommene imellomtid skal gjennomføre praksis i egen klubb.

Kurset er delt opp i følgende moduler:

  • Teambuildning
  • Selvtillit / selvfølelse
  • Ledelse / lederrollen
  • Ungdom i sentrum
  • Idrettens organisering / Norges Judoforbunds organisering
  • Arbeids- og endringsverktøy
  • Kommunikasjon
  • Retorikk
  • Coaching