Trener

Trener 1

Innhold:

  • E-læring, 5 moduler
  • Forkurs
  • 2 kurshelger
  • Praksis som trener i klubb

Krav til deltakelse
Deltagere må ha miminum 4. kyu og fylle 16 år det året kurset arrangeres. Dispensasjon i forhold til alderskrav kan innvilges i samråd med fagsjef.

Før man kan delta på kurshelg 1 må alle e-læringsmoduler og forkurs være gjennomført.

E-læringsmodulene på nivå 1: Trenerrollen, Barneidrettens verdigrunnlag, Idrett uten skader, Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse og Aldersrelatert trening 1. Link til kursene finner du her. Innlogging via Min Idrett. Ta kontakt med NIF-IT på tlf. 03615 for support.

Forkurset arrangeres i regi av klubben. Hvis ingen i din klubb kan holde kurset kan du finne en instruktør i Trenerbanken.

Praksis

For å få trener 1-lisens må deltakerne gjennomføre praksis under og/eller i etterkant av kurset. Denne består blant annet av å lage en overordnet semesterplan, samt planlegging, gjennomføring og evaluering av minimum 10 judoøkter i egen klubb. Deltakerne får detaljert informasjon om opplegget på kurset. Det er en stor fordel å avklare på forhånd hvilket parti i klubben man være trener for under praksisperioden.er

Knøtteinstruktør

Kurset består av én kurshelg. Deltagere får kompetanse på hvordan legge til rette for gode læringsopplevelser for barn. Barn i alderen 3 til 8 år utvikler seg raskt, og tilnærmer seg judo på ulik måte. Trenere for barn må ha kompetanse på ulike aldersgrupper og deres kjennetegn. God kompetanse blant barnetrenere vil forebygge frafall i klubben, og sikrer gode judoopplevelser hos barna. Kurset vil skape forståelse for hvordan og hvorfor trening til små barn krever god kompetanse knyttet til den enkelte aldersgruppe, og hvordan barnet lærer.

Judoforbundets kurs gir klubbtrenere oppdatert kompetanse som vil sikre god læring og riktig utvikling for alle barn. Områder du får økt kompetanse på er blant annet kunnskap om barns motorikk, forutsetning for læring.

  • Det er gjennom motoriske erfaringer at barn i alderen 5 til 7 år i hovedsak utvikler sin grovmotoriske ferdighet. Men det er viktig å merke seg at i denne alderen begynner barnets intellektuelle utvikling å være til stor hjelp. Barnet vil stadig utvikle sine evner til å skape mening og skape seg forklaringer, som utgangspunkt for egen refleksjon.
  • Barn ved seks års alder kjennetegnes fremdeles av tidlig barndom og psykologisk utvikling, og konsentrasjonen er ofte begrenset og difus. Evnen til å lytte og ta i mot beskjeder har også store begrensninger. Dette vil derimot raskt endre seg og barnet utvikles hurtig i årene mellom 6 og 9 år.

Krav til deltakelse
Deltagere bør ha miminum 3. kyu og fylle 18 år det året kurset arrangeres. Dispensasjon i forhold til alderskrav kan innvilges i samråd med Fagsjef. Vi anbefaler sterkt å ta trener 1-kurset før Knøtteinstruktørkurset.


Trener 2

Innhold:

  • E-læring, 5 moduler
  • 3 kurshelger
  • Dommerkurs/dommerseminar
  • Praksis som trener i klubb

Krav til deltakelse på kurshelgene
For å ta trener 2 kurs, må man ha NJFs trener 1-lisens. Deltagere må også ha miminum 3. kyu og fylle 18 år det året kurset arrangeres. Dispensasjon i forhold til alderskrav kan innvilges i samråd med Fagsjef. Før man kan delta på kurshelg 1 må alle e-læringsmoduler være gjennomført.

De fem e-læringsmodulene på nivå 2 er: Aldersrelatert trening 2, Sunn idrett (3 moduler) og Ren Utøver. Fire av dem finner du her. Innlogging gjøres med samme brukernavn og passord som på «min idrett» konto. Ta kontakt med NIF-IT på tlf. 03615 for support. Den femte modulen finner du her.

Praksis
For å få trener 2-lisens må deltakerne gjennomføre praksis under og/eller i etterkant av kurset. Denne består blant annet av å lage en periodeplan, ukesplaner og øktplaner, og man skal holde og evaluere minimum 25 judoøkter i egen klubb. Deltakerne får detaljert informasjon om opplegget på kurset. Det er en stor fordel å avklare på forhånd hvilke utøvere/hvilket parti i klubben man være trener for under praksisperioden.

Trener 3

Kurset arrangeres og organiseres i samarbeid med NIF/OLT. Ta kontakt for informasjon.

Trener 4

Ta kontakt for informasjon.