Arrangør

Arrangørstigen er NJFs utdanningsløp for stevnearrangører hvor målet er å gi kunnskap om planlegging og gjennomføring av judostevner. Med arrangørkursene ønsker vi å sikre kvaliteten på arrangementene våre og vi vil tilrettelegge for at flere klubber kan bli arrangører. Gjennomføring av kurs/praksis gir arrangørlisens på det enkelte nivå.

Arrangørstigen omfatter to parallelle utdanningsløp som er delt inn i fire nivåer. På nivå 1 må begge kurs i tillegg til praksis gjennomføres for å få lisens, på nivå 2-4 velger man å spesialisere som Stevneleder eller Sekretariatsleder.

Nivå 1 og 2 består av kurs med teoretisk og praktisk undervisning, samt praksis som arrangør. Nivå 3 og 4 består av praksis som arrangør og krever et gitt antall arrangørpoeng.


Nivå 1

Læringsmål: Deltakerne skal etter gjennomført kurs og praksis kunne planlegge og gjennomføre et lokalt/regionalt judostevne.

Grunnkurs Stevneleder

Varighet 4 timer

Kurset gjennomgår følgende emner:

  • Stevneleders rolle
  • Planleggingsfasen, gjennomføringsfasen og etterarbeidsfasen til et judostevne
  • Gjennomgang regelverk: Stevnereglementet og Arrangørmanualen
  • Introduksjon til Judo Shiai (Programvare for avvikling av judokamper)

Grunnkurs Sekretariatsleder

Varighet 4 timer

Kurset gjennomgår følgende emner:
  • Sekretariatsleders rolle
  • Oppbygningen av JudoShiai
  • Tavlefunksjonene i JudoTimer
  • Manuell listeføring (backup)
For å få Arrangør 1-lisens må deltakerne gjennomføre praksis etter gjennomførte grunnkurs. Praksis består av å delta i arrangering av et lokalt/regionalt judostevne som stevneleder, sekretariatsleder eller i en annen sentral funksjonærrolle. Man må i tillegg delta i planlegging og etterarbeid i forbindelse med stevnet.


Nivå 2

Læringsmål: Deltakerne skal etter gjennomført kurs og praksis kunne planlegge og gjennomføre et nasjonalt judostevne.

Varighet 8 timer

Under utvikling
Sekretariatsleder Nasjonal

For å få Arrangør 2-lisens må deltakerne gjennomføre praksis etter gjennomført Stevneleder- eller Sekretariatslederkurs. Praksis består av å være stevneleder, sekretariatsleder eller ha en annen sentral funksjonærrolle på et nasjonalt judostevne. Man må ha en sentral rolle i planlegging og etterarbeid i forbindelse med stevnet.


Nivå 3

Stevneleder/Sekretariatsleder Mesterskap
For å få Arrangør 3-lisens må man være stevneleder/sekretariatsleder på et NM, Nordisk mesterskap eller judostevne av tilsvarende størrelse og nivå. I tillegg må man ha opptjent et gitt antall arrangørpoeng (spesifisering kommer senere).


Nivå 4

Stevneleder/Sekretariatsleder Internasjonal
For å få Arrangør 4-lisens må man være stevneleder/sekretariatsleder på et internasjonalt judostevne som Europa-cup eller tilsvarende størrelse og nivå. I tillegg må man ha opptjent et gitt antall arrangørpoeng (spesifisering kommer senere).